علائم هشدار دهنده خال های سرطانی

علائم هشدار دهنده خال های سرطانی

علائم هشدار دهنده خال های سرطانی

خال ها ضایعات پوستی مسطح یا برجسته پوست هستند که ناشی از به هم خوردن ترکیب طبیعیدوختهای پوست ناشی از افزایش یا عملکرد غیر طبیعی سلولهای رنگدانه ساز پوست هستند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;