تاثیر تغییر رژیم غذایی بر کاهش ریسک قلبی افراد مبتلا به فشارخون

تاثیر تغییر رژیم غذایی بر کاهش ریسک قلبی افراد مبتلا به فشارخون

تاثیر تغییر رژیم غذایی بر کاهش ریسک قلبی افراد مبتلا به فشارخون

محققان دریافتند که تغییرات سبک زندگی برای کاهش فشار خون سیستولیک به زیر ۱۳۰ میلی متر جیوه ممکن است از حمله قلبی و سکته جلوگیری کند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;