رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از ترومبوز سیاهرگی عمقی

رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از ترومبوز سیاهرگی عمقی

رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از ترومبوز سیاهرگی عمقی

ترومبوز سیاهرگی عمقی می تواند منجر به بیماری های جدی، ناتوانی حرکتی و یا در موارد شدید مرگ شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;