:: بایگانی بخش کارگاه های آموزشی: ::
:: کارگاه تئوری و عملی " تیتراسیون ویروس - ۱۳۹۵/۱۱/۴ -
:: دوازدهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - ۱۳۹۵/۶/۸ -
:: برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت - ۱۳۹۵/۵/۲۳ -
:: " کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2) " - ۱۳۹۵/۴/۲۹ -
:: اصول Realtime PCR برای روش HRM - ۱۳۹۴/۱۲/۲ -
:: DNA SIS MAX WORKSHOP - ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ -
:: تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان "از ژن تا پروتئین" - ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ -
:: کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی - ۱۳۹۴/۱۱/۴ -
:: کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب - ۱۳۹۴/۱۱/۳ -
:: کارگاه آموزشی تئوری و عملی طراحی پرایمر در جهاد دانشگاهی همدان - ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ -
:: کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول کشت سلول - ۱۳۹۴/۱۰/۷ -
:: کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” - ۱۳۹۴/۱۰/۷ -
:: دهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - ۱۳۹۴/۱۰/۵ -
:: کارگاه "آنالیز داده های امیکس با استفاده از نرم افزار R" - ۱۳۹۴/۹/۱۴ -
:: کارگاه "مدل سازی پویا در زیست شناسی سامانه گرا - ۱۳۹۴/۸/۱۶ -
:: کارگاه تئوری و عملی " مهندسی ژنتیک (همسانه سازی آنالوگ اریتروپوئتین) - ۱۳۹۴/۸/۱۶ -
:: کارگاه آموزشی "برنامه نویسی نرم افزار R " - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: نخستین کارگاه بین‌المللی چهار روزه‌ای را پیرامون نسل جدید تکنولوژی‌های توالی‌یابی - ۱۳۹۴/۶/۲۴ -
:: " نانوبیوتکنولوژی پیشرفته و کاربرد آن در دارو رسانی" - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: روشهای فیزیکی و شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران" - ۱۳۹۴/۶/۱۱ -
:: کارگاه مطالعات پروتئین - ۱۳۹۴/۶/۴ -
:: کارگاه آموزشی کشت بافت گیاهی و آموزش نرم افزار SAS - ۱۳۹۴/۵/۲۸ -
:: مدرسه تابستانی - ۱۳۹۴/۵/۵ -
:: کارگاه های آموزشی شبکه بیوتکنولوژی پزشکی - ۱۳۹۴/۵/۳ -
:: مدرسه تابستانی 1394 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک - ۱۳۹۴/۴/۲۳ -
:: دوره تخصصی بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی کاربردی - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: کارکاه - ۱۳۹۴/۳/۲ -
:: کارگاه تئوری و عملی " اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک " - ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ -
:: دوره آموزش تئوری و عملی بیوانفورماتیک در علوم پزشکی - ۱۳۹۳/۱۲/۲ -
:: گارگاه فیلوژنی مولکولی و آنالیزهای تکاملی مرتبط با آن - ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ -
:: آشنایی باshRNA و کاربرد آن در تنظیم بیان ژن - ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ -
:: کارگاه انگشت‌نگاری بیوشیمیایی - ۱۳۹۳/۱۱/۴ -
:: کارگاه تئوری و عملی " اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک " - ۱۳۹۳/۹/۲۹ -
:: کارگاه 3 روزه آشنایی با زیست شناسی سامانه ای - ۱۳۹۳/۲/۲۷ -
:: کارگاه آموزشی شعبه انجمن در آذربایجان غربی - ۱۳۹۳/۱/۲۴ -
:: اطلاعیه کارگاه - ۱۳۹۲/۱۱/۹ -
:: کارگاه تئوری و عملی اصول تشخیص ملکولی بیماری های ژنتیکی و مادرزادی - ۱۳۹۲/۹/۳۰ -
:: کارگاه تئوری و عملی اصول تشخیص ملکولی بیماری های ژنتیکی و مادرزادی - ۱۳۹۲/۹/۳۰ -
:: کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی - ۱۳۹۲/۹/۳ -
:: کارگاه آموزشی سنتز پروتئین - ۱۳۹۱/۱۱/۲ -
:: کارگاه آموزشی RNA و آنالیز داده های حاصل از آن - ۱۳۹۱/۱۰/۸ -
:: " کارگاه تئوری و عملی مهندسی ژنتیک، کلونینگ ملکولی و انتقال ژن به باکتری" - ۱۳۹۱/۸/۲۹ -
:: کارگاه آموزشی کشت سلول - ۱۳۹۱/۸/۲۱ -