:: بایگانی بخش همایش‌ها: ::
:: نشست تخصصی زیست فناوری و مهندسی ژنتیک در تولید دانش بنیان (دانشگاه شیراز) - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -
:: ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی - ۱۳۹۴/۳/۲۷ -
:: برگزاری سومین همایش پروبیوتیک و غذاهای سودمند - ۱۳۹۴/۳/۲۵ -
:: مشارکت در همایش و واگذاری غرفه ها - ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -
:: همایش‌ها - ۱۳۹۱/۸/۲۰ -