انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه و سمینار 2 روزه " ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی، پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۹ | 


شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ27 الی 28 آذر 1396 کارگاه و سمینار 2 روزه " ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی، پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی" را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران برگزار نماید.

موارد کاربرد کارگاه:
این کارگاه برای مسؤولین فنی، مدیران آزمایشگاه ها یا سازمان های بزرگ که دارای آزمایشگاه های متعدد در زمینه ارائه خدمات تخصصی تشخیص پزشکی و پاتولوژی بوده و همچنین برای ممیزین و سر ممیزین داخلی و کارکنان اعم از کارشناسان و تکنسین های علوم آزمایشگاهی و نیز متخصصین و کارشناسان ژنتیک ، پزشکان عمومی و دکترای حرفه ای کاربرد دارد.

سرفصلها:
مبانی کیفیت و اصول استقراراستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه
مدیریت شرایط محیطی و فضای کار آزمایشگاه
مدیریت کارکنان
مدیریت تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه
مدیریت فرآیند های اصلی آزمایشگاه
مدیریت فرآیندهای پشتیبانی
مدیریت عدم انطباق
مدیریت ریسک و شاخص های کیفیت
مروری بر الزامات استانداردهای 15189 و 17025
اصول فرآیندهای ممیزی و خصوصیات ممیز بر اساس استاندارد 19011
طرح ریزی ممیزی توسط سر ممیز

برگزار کننده: 
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

با همکاری:
آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت 
انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران 

زمان: 27الی 28 آذر 96

محل اجرا: انستیتو پاستور ایران

توجه : این برنامه، دارای امتیاز بازآموزی از انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی و تائیدیه و گواهی رسمی از آزمایشگاه مرجع سلامت و شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت برای مسؤولین فنی و متخصصین علوم آزمایشگاهی، کارشناسان و تکنسین ها می باشد. لذا ظرفیت آن نیز محدود می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.102.275.fa
برگشت به اصل مطلب