انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی کاربرد فنوتایپینگ گیاهی با دقت و کارایی بالا در فیزیولوژی گیاهی، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی. 15 و 16 اردیبهشت:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۹ | 


کارگاه آموزشی کاربرد فنوتایپینگ گیاهی با دقت و کارایی بالا در فیزیولوژی گیاهی، اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی. 15 و 16 اردیبهشت:
جهت کسب اطلاعات بیشتر :💻
www.abrii.ac.ir/ShowEvent/40/   
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.102.306.fa
برگشت به اصل مطلب