انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه و سمینار 2 روزه " ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی، پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۵ | 


شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ25 الی 26 اردیبهشت 1397 کارگاه و سمینار 2 روزه " ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی، پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی" را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران برگزار نماید.


سرفصلها:
- مبانی کیفیت و اصول استقراراستانداردهای سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه                                                                                                                           - مدیریت کارکنان
- اصول مستند سازی در آزمایشگاه                                                                                                                                                                                        -  مدیریت شرایط محیطی و فضای کار آزمایشگاه
- مدیریت فرآیندها در آزمایشگاه های ژنتیک و مولکولی                                                                                                                                                             -  مدیریت فرآیند های پشتیبانی( خرید و انبارش)
- مدیریت عدم انطباق  (شناسایی  و برخورد با موارد نامنطبق)                                                                                                                                                 
 - مدیریت ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

- مدیریت تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاه                                                                                                                                                                           - مروری بر الزامات استانداردهای ایزو 15189و ایزو 17025
- مدیریت ریسک و شاخص های کیفیت و ...                                                                                                                                                                           - اصول فرایند ممیزی و خصوصیات ممیز بر اساس استاندارد ISIRI-ISO19011
- طرح ریزی ممیزی توسط سرممیز                                                                                                                                                                                       - اجرای ممیزی براساس یک سناریو 
- تهیه گزارش نهایی

 
برگزار کننده: 
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت
با همکاری:
آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت 
انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران 
توجه : این برنامه، دارای امتیاز بازآموزی از انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی و تائیدیه و گواهی رسمی از آزمایشگاه مرجع سلامت و شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت برای مسؤولین فنی و متخصصین علوم آزمایشگاهی، کارشناسان و تکنسین ها می باشد.

تاریخ برگزاری : 25 الی 26 اردیبهشت 97
محل برگزاری: انستیتو پاستور ایران 
تلفن های ثبت نام: 66954324-021 - 64112445-021 -6411244
     دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی کشور
     معاونت تحقیقات و فناوری 
           وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  .
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.102.309.fa
برگشت به اصل مطلب