انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه "اصول استفاده از روش Real Time PCR

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/20 | 


 
 
بسمه تعالی
انستیتو پاستور ایران در نظر دارد در تاریخ 28 الی 29 مرداد ماه 1397 ، کارگاه "اصول استفاده از روش
 Real Time PCR
" را برگزار نماید.
سرفصلها 
 Real Time PCRاصول
(Allele ID ,  NCBI) طراحی پرایمر و پروب 
Probe معرفی انواع 
 SYBR green و Probe based استفاده از روش های
Absolute Quantification
Relative Quantification
 Real Time PCR(Troubleshooting) حل مشکلات در
:زمان
مرداد28  -29
:محل برگزاری
انستیتو پاستور ایران
سالن رازی 
:تلفن ثبت نام
09124458678
به علت محدود بودن ظرفیت، اولویت با افرادی است که سریع تر ثبت نام خود را قطعی نمایند.
:مخاطبین 
رشته های ژنتیک، بیوتکنولوژی، ایمونولوژی، سلولی و مولکولی، ویروس شناسی، زیست شناسی، تغذیه، دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی و کلیه رشته های علوم پایه در تمامی  مقاطع
هزینه ی ثبت نام : 250 هزار تومان
برای دانشجویان 200 هزار تومان.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.102.321.fa
برگشت به اصل مطلب