انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کارگاه های آموزشی
" معرفی و آموزش نرم افزار DNA SIS MAX3.0"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/14 | 
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 24 لغایت 25 بهمن ماه 97 کارگاه 2 روزه تئوری و عملی  " DNA SIS MAX 3.0" را برگزار نماید .

 
1
سر فصل های برنامه آموزشی:
در این کارگاه، قابلیتهای مختلف نرم افزار  DNASIS MAX  به شرح زیر آموزش داده خواهند شد:
ü      1) آنالیزهای پایه بر روی توالیهای DNA  و پروتئینها
ü      2) طراحی پرایمر برای PCRهای متداول و Real-time PCR
ü      3) طراحی پروب
ü       4) آنالیز فایلهای الکتروفورگرام توالیهای سکانس شده و تشخیص SNPها
ü      5) طراحی SiRNA
ü      6) همردیف سازی چند گانه توالیهاو ذخیره سازی آنها و رسم درخت فیلوژنتیکی
ü       7) جستجوی پایگاههای اطلاعاتی موجود در نرم افزار
ü      8) طراحی و رسم نقشه های پلاسمیدی و معرفی Redasoft Visual Cloning
ü      9) Contig Management
ü      10) DNA Space
ü        11)Sequence assembly  و Clustering
 
گروه های هدف:
نرم افزار DNASIS MAX نرم افزار DNASIS MAX برای تمامی محققین زیست شناسی در زمینه های بیوتکنولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک که پروژه های تحقیقاتی آنها با آنالیز توالیهای  DNA و پروتئینها مرتبط است، قابل استفاده می باشد 
افراد شرکت کننده در این کارگاه می توانند از این نرم افزار به منظور معتبر سازی و رفرانس نتایج خود جهت ارائه و چاپ در مقالات معتبر بهره ببرند . 
برگزار کننده : 
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت
با همکاری : 
انجمن بیوتکنولوژی ایران
انجمن ژنتیک ایران

تاریخ برگزاری:  24 الی 25 بهمن 97
محل برگزاری:  انستیتو پاستور ایران   
تلفن های ثبت نام: 
66954324-021
64112449-021
64112445-021
شماره سامانه تلگرام: 
09373022275
شماره سامانه پیام رسان سروش :  
09373022275
کانال های شبکه:
تلگرام:   telegram.me/molmednet 
 
سروش:   molmednet

شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.102.351.fa
برگشت به اصل مطلب