انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کارگاه های آموزشی
«کارگاه فرآیندها و ضروریات صنعت داروسازی « زمان: 18 اسفند ماه 1397 مکان: انستیتو پاستور ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/15 | 


" فرآیندها و ضروریات صنعت داروسازی "
این کارگاه برای افراد رشته های مرتبط با صنعت داروسازی رایگان می باشد ( ظرفیت 20 نفر)
زمان: 18 اسفند ماه 1397
مکان: انستیتو پاستور ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.102.358.fa
برگشت به اصل مطلب