انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- مراحل عضویت حقوقی
مراحل عضویت حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دریافت فرم عضویت موسساتی

مراحل عضویت موسساتی در انجمن

  1.  تکمیل فرم ثبت نام 
  2. پرداخت الکترونیکی از درگاه بانک ملت بر حسب نوع عضویت

حق عضویت موسساتی

عضویت طلایی: 30000000 ریال

عضویت نقره ای: 20000000 ریال

عضویت برنزی: 10000000 ریال

لینک پرداخت حق عضویت موسساتی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.107.24.fa
برگشت به اصل مطلب