انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- مراحل عضویت حقوقی
مراحل عضویت حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دریافت فرم عضویت موسساتی

مراحل عضویت موسساتی در انجمن

  1.  تکمیل فرم ثبت نام 
  2. پرداخت الکترونیکی از درگاه بانک ملت بر حسب نوع عضویت

حق عضویت موسساتی

عضویت طلایی: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

عضویت نقره ای: ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

عضویت برنزی: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال
عضویت معمولی: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

در صورت تمایل به واریز در بانک: شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۴۲۵۶۹۹۰۶ بانک ملت به نام انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.107.24.fa
برگشت به اصل مطلب