انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- معرفی کتاب
آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE
<
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.108.34.fa
برگشت به اصل مطلب