انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- معرفی کتاب
راهنمای عملی داده پردازی زیستی و پروژه های ژنوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

در این کتاب، سعی شده است با زبانی ساده مطالب به ترتیبی ارائه می‌شود تا خوانندگان ابتدا با برخی مفاهیم اولیه، پایگاه‌های اولیه و امکانات آنها آشنا شوند. سپس به نحوه دسترسی به اطلاعات ژنومی، ماهیت آنها و تا حدی استفاده از آنها آشنا شوند.

 نویسندگان

 دکتر محمدعلی ملبوبی
 دکتر تهمینه لهراسبی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.108.35.fa
برگشت به اصل مطلب