انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- غرفه کتاب انجمن
آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها
نویسندگان: ابوذر ابوذری گزافروزی و سید مهدی علوی
خرید اینترنتی
موجود است
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.115.57.fa
برگشت به اصل مطلب