انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- غرفه کتاب انجمن
1

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

-بیوتکنولوژی سلول و بافت (در ریز ازدیادی و به نژادی گیاهی)
ترجمه : دکتر قاسمی بزدی کمال و اکرم محمدی
قیمت: 4500 تومان
خرید اینترنتی
موجود است
AWT IMAGE
راهنمای علمی کشت بافت گیاهی
تالیف:دکتر قاسم بزدی کمال و محمد رضا رمضانی مقدم
قیمت 6500 تومان
موجود نیست

AWT IMAGE

ژنتیک قانون خدا
تالیف: دکتر قاسمی بزدی کمال و نجات علیشاهی
قیمت:4500 تومان
موجود است

AWT IMAGE
شبیه سازی انسان از دیدگاه اسلام
تالیف: :دکتر قاسمی بزدی کمال و نجات علیشاهی
 قیمت:4500 تومان
موجود است
AWT IMAGE
کلیاتی بر ژنتیک سلولی و ملکولی (به دو زبان فارسی و انگلیسی)
تالیف:دکتر قاسمی بزدی کمال و اکرم محمدی
 قیمت: 11000 تومان
موجود است
AWT IMAGE
مفاهیم بیوتکنولوژی و مهندسی زنتیک
تالیف: دکتر قاسمی بزدی کمال
 قیمت:7500 تومان
موجود است
 AWT IMAGE
مهندسی ژنتیک. تفسیر آیه خلقت
تالیف: دکتر قاسمی بزدی کمال
 قیمت:4500 تومان
موجود نیست
AWT IMAGE
راهنمای نگارشی و انتشار مقالات علمی
ترجمه شاداب شهریاری
 قیمت5500 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.115.58.fa
برگشت به اصل مطلب