انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- غرفه کتاب انجمن
2

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
واکنش زنجیره ای پلیمراز(PCR)
 تالیف: محمد حسن شاه حسینی و سید محسن سید رضای تهرانی
 قیمت: 7500 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست

AWT IMAGE

ژنتیک ملکولی مفاهیم و کاربردها.جلد1.
تالیف محمد حسن شاه حسینی. عباس رحیمی
 قیمت:8000تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست

AWT IMAGE
ژنتیک ملکولی مفاهیم و کاربردها. جلد 2
 تالیف محمد حسن شاه حسینی. عباس رحیمی
 قیمت:7500 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست

AWT IMAGE

مبانی تشخیص ملکولی
 تالیف: محمد حسن شاه حسینی و امیر عباس رحیمی
قیمت: 9000 تومان
خرید اینترنتی

موجود نیست

AWT IMAGE

 تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP)
تالیف: محمد حسن شاه حسینی
قیمت:4500 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست

AWT IMAGE
مهارتهای مطالعه متون تخصصی
 تالیف: محمد حسن شاه حسینی
قیمت: 8000 تومان
خرید اینترنتی

موجود نیست
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.115.60.fa
برگشت به اصل مطلب