انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- غرفه کتاب انجمن
انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نام کتاب: molecular biology & DNA technology
 نویسنده: Dr. Khsrow Adeli قیمت: جلد گالینگور
 5500 تومان جلد معمولی :3600 تومان

خرید اینترنتی
در حال حاضر موجود نیستنام کتاب: دانشنامه زیست فناوری وژنتیک
 شورای علمی: دکتر محمد حسین صنعتی دکتر علیرضا زمردی پور و دیگران
قیمت: 41000 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست

AWT IMAGE

اصول کاوش ژنوم
 ترجمه: دکتر سید مهدی علوی ودیگران
قیمت 4500 تومان

خرید اینترنتی
موجود نیست

AWT IMAGE

 انفورماتیک پسا ژنومی.
دکتر مهدی صادقی و دیگران
قیمت:10000 تومان
خرید اینترنتی

موجود نیست
AWT IMAGE

 موجودات تغییر ژنتیکی داده شده: انتقال ژن در گیاهان
 ترجمه: دکتر علی هاتف سلمانیان و دیگران
قیمت: 8000 تومان
خرید اینترنتی

موجود نیست
AWT IMAGE
زیست شناسی و زیست فناوری دریا
تالیف : دکتر نسرین معظمی
قیمت: 11000 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست


AWT IMAGE

 بیوتکنولوژی راهگشای مشکلات بشری در قرن 21
 تالیف: دکتر محمد حسین صنعتی.و دیگران
قیمت: 4000 تومان
خرید اینترنتی
موجود نیست

 
AWT IMAGE
مهارت های عملی در علوم زیست ملکولی
تالیف: دکتر پیمان نوروزی، دکتر اباذر رجبی، دکتر محمد علی ملبوبی
خرید اینترنتی
موجود نیست

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.115.61.fa
برگشت به اصل مطلب