انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- مصوبات انجمن
برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 انجمن بیوتکنولوژی ایران مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده خود را دو نوبت با حضور نماینده محترم آن کمیسیون در تاریخ های 3/3/94 و 27/3/94 برگزار کرد.
 مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم) انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضای پیوسته انجمن از ساعت 16 الی 17 در تاریخ 27 خرداد در محل سالن ویدئو کنفرانس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری  برگزار شد. دستور جلسه این مجمع شامل گزارش فعالیت های انجمن و تصویب تراز مالی انجمن بود. دکتر سیروس زینلی ضمن ارائه گزارش سالیانه انجمن و کارهای صورت گرفته در سال 93 و گزارش فعالیت های سومین جشنواره زیست فناوری و اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی از اعضای انجمن تقدیر و تشکر نمود. 
با گزارش مالی آقای ناصری حسابدار محترم انجمن، تراز مالی انجمن تصویب و از زحمات شایسته  و تلاش صادقانه  آقای ناصری تقدیر و تشکر به عمل آمد.  
به دنبال آن  مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران نیز از ساعت 17 الی 18 تشکیل شد.
 دستور جلسه این مجمع 1- تغییر نام 2- الحاق و تغییر اساسنامه را شامل میشد که تغییر نام از بیوتکنولوژی به زیست فناوری از طرف اعضای انجمن رای لازم را کسب نکرد.
برگزاری جشنواره و نمایشگاه بیوتکنولوژی و اهدای جوایز ملی و بین المللی و تقدیر از چهره های شاخص بیوتکنولوژی و عناوین مشابه با رای حداکثری اعضای حاضر به ماده 5 اساسنامه انجمن اضافه شد. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.123.137.fa
برگشت به اصل مطلب