انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
دوره سیتوژنتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فقط با شماره‌های ارائه شده  روی پوستر تماس گرفته شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.436.fa
برگشت به اصل مطلب