انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
" ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی"

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 

این دوره فرصتی است برای مسؤولین فنی، مدیران آزمایشگاه ها یا سازمان های بزرگی که دارای آزمایشگاه های متعدد در زمینه ارائه خدمات تخصصی، تشخیص پزشکی و پاتوبیولوژی بوده و همچنین کارکنان آنها اعم از: تکنسین ها وکارشناسان علوم آزمایشگاهی و نیز متخصصین و کارشناسان ژنتیک، پزشکان عمومی و دکترای حرفه ای و همچنین برای ممیزین و سر ممیزین داخلی کاربرد دارد. کارگاه فوق دارای، تائیدیه و گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.439.fa
برگشت به اصل مطلب