انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
ژنوتیپ تا فنوتیپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/24 | 
پکیج شماره ۱
مبانی پایه و پیشرفته"Real time PCR "
 
 
برنامه ۱-۱:
مبانی پایه و پیشرفته Real-Time PCR در تحقیقات
سرفصلهای تخصصی بخش تحقیقات:
- سنجش بیان نسبی و مطلق ژنها
- تعیین ژنوتیپ و فیلوژنی مولکولی
- ارزیابی موتاسیون های ناشناخته و ناول توسط  HRM
- شناسایی محصولات GMO
 
زمان: دوشنبه مورخ ۱۵ آذر 
ساعت: ۹ صبح الی ۱۳ بعداز ظهر
پلتفرم برنامه: ادوبی کانکت یااسکایپ
  
برنامه ۲-۱:
مبانی پایه و پیشرفته Real-Time PCR در تشخیص مولکولی پاتوژن ها و  بیماری های ژنتیکی
سرفصلهای تخصصی بخش کلینیکال:
- تشخیص و تائید حضور (Absence/Presence) پاتوژن ها
- سنجش تیتر پاتوژن ها و لود بیماری های عفونی
- ژنوتایپینگ و تعیین هتروزیگوسیتی و هموزیگوسیتی ژنها (روش مبتنی بر پروب ها، End-point Genotyping)
- شناسایی و تعیین هاپلوتایپ ها، SNPs ها، ...
- ارزیابی موتاسیون های ناشناخته و ناول توسط  HRM
 
زمان: چهارشنبه مورخ ۱۷ آذر 
ساعت: ۹ صبح الی ۱۳ بعداز ظهر
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ

هزینه کل این پکیج: ۵۰۰ هزار تومان
برنامه
۱-۱: هزینه ۲۵۰ هزار تومان
برنامه
۲-۱: هزینه ۲۵۰ هزار تومان

۵۰ درصد تخفیف: به افرادی که در دوره های گذشته حداقل یکبار در کل دوره های شبکه شرکت کرده باشند.
 در اینصورت هزینه این پکیج برای این افراد می شود:
۲۵۰ هزار تومان
۳۰ درصد تخفیف: به افرادی که جدید بوده و این پکیج را کامل ثبت نام کنند که هزینه اش می شود: ۳۵۰ هزار تومان
نکته: مدرس این پکیج : دکتر علیرضا سلامی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  می باشند.
.....................................................................................................................
 
"روشهای تشخیص مولکولی بیماریهای ژنتیکی و تفسیر نتایج"
شمارپکیج شماره ۲
 
 
برنامه ۱-۲: روش های تشخیص مولکولی بیماری های ژنتیکی
 
سرفصلها:
      - انواع توارث در بیماری های ژنتیک
- انواع اختلالات ژنتیکی: مولکولی، کروموزومی، ریز حذف ها، اپی ژنتیک
- انواع اختلالات کروموزومی: تبادل کروموزومی، اختلالات عددی، ریز حذف ها،
- انواع اختلالات مولکولی: جهش های نقطه ای، وارونگی، حذف و اضاف شدگی، rearrangements، نقاط    تکراری، متیلاسیون
- انواع روش های تشخیص مولکولی بیماری های ژنتیکی:
- تعیین توالی سنگر، تعیین توالی NGS، روش ARMS، Gap PCR، Inversion، Repeat expansion، Real Time PCR، QF-PCR، FISH، Reverse Dot Blot، MLPA، aCGH، HapScreen
 
زمان: سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۶ و ۱۷آذر 
ساعت: ۱۴الی ۱۶:۳۰بعد از ظهر
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه ۲-۲: تفسیر نتایج NGS در تشخیص بیماری های ژنتیکی و اقدامات تکمیلی ۶-۴ ساعت
سرفصلها:
 
  • انواع رو شهای NGS مانند:
 Whole Genome Sequencing, Whole Exome Sequencing, Targeted Sequencing
  • کاربرد هر یک از روش های فوق مانند تشخیص ژن درگیر، پیدا کردن جهش یا جهش ها، برخورد آزمایشگاهی با جهش های یافت شده مانند نوع جهش و یا تایید جهش
انتظار از نتایج هر یک از روش های فوق و یافته های احتمالی مانند انواع جهش هایی که ممکن است پیدا شود و تایید وجود و بیماری زایی آنها و یا بی خطری انها
  • کاربرد NGS.  در تک ژنی ها مانند دیستروفی عضلانی دوشن
  • نقاط قوت و ضعف این روش
زمان: شنبه و یکشنبه مورخ ۲۰ و ۲۱ آذر 
ساعت: ۱۴الی ۱۶:۳۰بعد از ظهر
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ

 
برنامه ۳-۲: روش های کاهش خطای تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیکی ۴-۶ ساعت
سرفصلها:
      - انواع اختلالات مولکولی: جهش های نقطه ای، وارونگی، حذف و اضاف شدگی، rearrangements، نقاط تکراری، متیلاسیون
- انواع روش های تشخیص مولکولی بیماری های ژنتیکی: تعیین توالی سنگر، تعیین توالی NGS، روش ARMS، Gap PCR، Inversion، Repeat expansion، Real Time PCR، QF-PCR، FISH، Reverse Dot Blot، MLPA، aCGH، HapScreen
خطا در چه مواردی می تواند پیش بیاید: جابجایی نمونه، جهش جدید، دو و چند قلویی، موزائیسم گونادی، خطا در روش مستقیم مانند ARMS، Sanger Sequencing، خطا در تایید جهش پیدا شده با روش NGS، Uniparental disomy، تفسیر نتیجه توسط کارشناس بی دقتی و یا خطای روش بکار گرفته شده
روش های کاهش خطا: تعیین هویت، استفاده از چند روش، اطمینان از صحت عملکرد دستگاه، کیت. روش Hapscreen، اطمینان از صحت عملکرد کارشناس و تفسیر صحیح نتایج
زمان: دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ آذر
ساعت: ۱۴الی ۱۶:۳۰بعداز ظهر
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه ۴-۲: روش های تعیین هویت مولکولی و تفسیر نتایج ۴-۶ ساعت
سرفصلها:
     - اصول تعیین هویت مولکولی
- معرفی روش های مختلف تعیین هویت مولکولی مانند اتوزوم، X و Y
- معرفی شرکت های سازنده کیت های تعیین هویت و مقایسه محصولات آنها
- معرفی مراکز انجام دهنده قانونی تعیین هویت
- انواع تعیین هویت درخواستی و انواع روش های رسیدن به نتایج
- اخذ مجوز تعیین هویت و یا گرفتن تاییدیه و یا شرکت در آزمون های ارزیابی خارجی
مشکلات تعیین هویت
زمان:شنبه و یکشنبه مورخ ۲۷ و ۲۸ آذر
ساعت: ۱۴الی ۱۶:۳۰بعد از ظهر
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
هزینه کل این پکیج: ۸۰۰ هزار تومان
برنامه ۱-۲: هزینه ۲۰۰ هزار تومان
برنامه ۲-۲: هزینه ۲۰۰ هزار تومان
برنامه ۳-۲: هزینه ۲۰۰ هزار تومان
برنامه ۴-۲: هزینه ۲۰۰ هزار تومان


۵۰ درصد تخفیف: به افرادی که در دوره های گذشته حداقل یکبار در کل دوره های شبکه شرکت کرده باشند.
 که در اینصورت هزینه این پکیج برای این افراد می شود: ۴۰۰ هزار تومان

۳۰ درصد تخفیف: به افرادی که جدید باشند و این پکیج را کامل ثبت نام کنند که هزینه اش می شود: ۵۶۰ هزار تومان
نکته ۱: برنامه های این پکیج پیوسته بوده و اولویت ثبت نام با افرای است که کل پکیج ۲ را ثبت نام می کنند.
نکته ۲: مدرس این پکیج: پروفسور سیروس زینلی ( ریاست محترم شبکه ) به همراه کادر مجرب آزمایشگاه و مرکز تحقیقات ژنتیک انسانی کوثر می باشند.
.........................................................................................................
 
پکیج شماره ۳
"کلون سازی،انتقال ژن و تولید پروتیین های نوترکیب"
 
 
 
برنامه ۱-۳:
 کاربرد بیوانفورماتیک در همسانه سازی ژنها
سرفصلهای تخصصی کاربرد بیوانفورماتیک در همسانه سازی ژنها
       - بیوانفورماتیک برای همسانه سازی ژن ها
- پایگاه های اطلاعاتی کاربردی در همسانه سازی ژنها
- پایگاه های اطلاعاتی اختصاصی ژنوم و ملزومات مرتبط با همسانه سازی ژن ها
- اصول طراحی آغازگرها در مطالعات کلون سازی ژنها
- مهندسی سازه های ژنی
- شبیه سازی همسانه سازی ژنها توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیک

 
زمان:پنجشنبه و شنبه مورخ ۱۸ و ۲۰ آذر
ساعت: ۹ الی ۱۲
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یا اسکایپ
 
برنامه ۲-۳:
همسانه سازی و انتقال ژن به پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
سرفصلهای تخصصی همسانه سازی و انتقال ژن به پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
- کاربرد تکینیک های کلاسیک و نوین کلون سازی (Yeast-۲-Hybrid، Fusion proteins، Protein localization، Protein tags، Gene silencing، ...) در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
- مهندسی حامل ها منطبق با سیستم های GateWay Cloning
- طراحی و تهیه کاست های ژنی بیانی و کلون سازی ژن در حامل بیانی
- شبیه سازی همسانه سازی ژنها توسط نرم افزارهای بیوانفورماتیک
- روش های انتقال ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها (اگروباکتری، تفنگ ژنی، لیپوزوم، میکرواینجکشن، ویروس ها، ...)
 
زمان: یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۱و۲۲ آذر
ساعت: ۹ الی ۱۳
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یا اسکایپ
 
برنامه ۳-۳:
تولید پروتئین های نوترکیب
سرفصلهای تخصصی پروتئین های نوترکیب
   - طراحی آزمایش، آغازگرها و وکتورها
- اصول تکثیر قطعات ژنی تارگت
- مراحل تائید و سنجش قطعات تکثیری و کاست های ژنی
- خالص سازی قطعه مورد نظر DNA
- برش های کنترل شده با آنزیم های برشی
- الحاق قطعات در حامل ها بر اساس لیگاز (لیگاسیون) و نوترکیبی
- استخراج و تخلیص پلاسمید و ارزیابی پلاسمید نوترکیب توسط توالی یابی
- تهیه سلول های مستعد و ترانسفورماسیون
- ساخت سازه بیانی
- تولید پروتئین نوترکیب در ارگانیسم های مدل
- تحریک تولید پروتئین نوترکیب در سلول
- تخلیص پروتئین نوترکیب و سنجش های زیستی مرتبط
- روش های افزایش بیان پروتئین های نوترکیب

 
زمان: سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۳و۲۴ آذر
ساعت: ۹ الی ۱۳
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یا اسکایپ

برنامه ۴-۳:
خاموش سازی ژنها توسط تکنیک های RNAi و  VIGS
سرفصلهای تخصصی خاموش سازی ژنها توسط تکنیک های RNAi و  VIGS
- روش های خاموش سازی ژنها (VIGS، RNAi، ...)
- طراحی آزمایش، آغازگرها و وکتورها برای خاموش سازی ژنها
- واکنش لیگاسیون و ساخت سازه ژنی خاموش سازی
- تهیه سلول های مستعد و ترانسفورماسیون
- انتخاب کلون های تراریخت و نوترکیب
- انتقال سازه ژنی خاموش سازی به سلول های مستعد
- بهینه سازی آزمایشات خاموش سازی ژنها
- بررسی فنوتیپ خاموشی و تجزیه و تحلیل داده ها
زمان: پنجشنبه ۲۵ آذر
ساعت: در ۲ نوبت ۹ الی ۱۳ و در ادامه: ۱۵ الی ۱۷
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یا اسکایپ
 
هزینه کل این پکیج: ۶۰۰ هزار تومان
برنامه ۱-۳: هزینه ۱۵۰ هزار تومان
برنامه ۲-۳: هزینه ۱۵۰ هزار تومان
برنامه ۳-۳: هزینه ۱۵۰ هزار تومان
برنامه ۴-۳: هزینه ۱۵۰ هزار تومان


۵۰ درصد تخفیف: به افرادی که در دوره های گذشته حداقل یکبار در کل دوره های شبکه شرکت کرده باشند.
 که در اینصورت هزینه این پکیج برای این افراد می شود: ۳۰۰ هزار تومان

۳۰ درصد تخفیف: به افرادی که جدید باشند و این پکیج را کامل ثبت نام کنند که هزینه اش می شود: ۴۲۰ هزار تومان
نکته: مدرس این پکیج : دکتر علیرضا سلامی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران  می باشند.
.....................................................................................................................
 
 
 
پکیج شماره ۴
" دستیابی و تولید آنتی بادی و پپتیدهای درمانی با روش نمایش فاژی"
 
 
 
 
                برنامه ۱-۴: اصول و مبانی روش نمایش فاژی
سرفصلها:
- مروری بر روش نمایش فاژی جهت دستیابی به آنتی بادی و پپتیدها
- آموزش روش بایوپنینگ، پلی کلونال فاژ الایزا، منوکلونال فاژ الایزا
زمان: شنبه ۲۷آذر
ساعت: ۹ الی ۱۳
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه ۲-۴: اهمیت تجاری آنتی بادی درمانی در صنعت بیوتکنولوژی
سرفصلها:
- بررسی آنتی بادی های درمانی و محصولات مرتبط (Bispecific antibodies, Fc fusion proteins, antibody fragments [Fab, scFv, nanobody, etc])
-  تولید نانوبادی ها و کاربرد آنها در تشخیص و درمان
زمان: یکشنبه ۲۸آذر
ساعت: ۹ الی ۱۳
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه ۳-۴: مراحل بیان و تعیین خصوصیت قطعه انتی بادی بیان شده
سرفصلها:
- اینکلوژن بادی ها (مزایا و معایب)
- بیان قطعه آنتی بادی scFv و بررسی آن با روش SDS-PAGE و وسترن بلات
زمان: دوشنبه ۲۹آذر
ساعت: ۹ الی ۱۳
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه ۴-۴: مروری بر چگونگی دستیابی به آنتی بادی های کاملا انسانی
سرفصل:
- مراحل ساخت کتابخانه کاملا انسانی جهت دستیابی به آنتی بادی کاملا انسانی ادالیمومب و بلیمومب
زمان: سه شنبه ۳۰ آذر
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه۵-۴: آنتی بادی ها و بیماری های عفونی
سرفصل:
- بررسی آنتی بادی های درمانی علیه باکتری ها و ویروس ها (با نگاه ویژه به کووید-۱۹)                                                                                  
زمان: چهارشنبه ۱ دی
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
برنامه ۶-۴: تعیین خصوصیات فراورده های ضد میکروبی
سرفصل:

- مروری بر آزمون های آزمایشگاهی (time-kill assay, agar plate assay, microtiter plate assay) و مدل های موشی (باکتریمی، پنومونی و درمونکروز) جهت تعیین خصوصیات آنتی بادی های ضد باکتریایی
   
زمان: پنجشنبه ۲ دی
ساعت: ۹ الی ۱۳
پلتفرم برنامه:ادوبی کانکت یااسکایپ
 
هزینه کل این پکیج: ۷۵۰ هزار تومان
برنامه ۱-۴: هزینه ۱۲۵ هزار تومان
برنامه ۲-۴: هزینه ۱۲۵ هزار تومان
برنامه ۳-۴: هزینه ۱۲۵ هزار تومان
برنامه ۴-۴: هزینه ۱۲۵ هزار تومان

برنامه ۵-۴: هزینه ۱۲۵ هزار تومان
برنامه ۶-۴: هزینه ۱۲۵ هزار تومان

۵۰ درصد تخفیف: به افرادی که در دوره های گذشته حداقل یکبار در کل دوره های شبکه شرکت کرده باشند.
 که در اینصورت هزینه این پکیج برای این افراد می شود: ۳۵۰ هزار تومان

۳۰ درصد تخفیف: به افرادی که جدید باشند و این پکیج را کامل ثبت نام کنند که هزینه اش می شود: ۵۲۵ هزار تومان
نکته: مدرس این پکیج : دکتر فاطمه رحیمی، عضو هیات علمی انستیتوپاستور به همراه کادر مجرب شان می باشند.
 .....................................................................................................................
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.465.fa
برگشت به اصل مطلب