انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف و برنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف
  • تبیین راهبردها و راهکارهای تحقق چشم اندازهای کلان نظام در حوزه زیست فناوری
  •  نهادینه سازی توسعه پایدار و پویا به منظور دستیابی کشور به سهم مناسبی از تولید ناخالص ملی با بهره مندی از فناوری های زیستی
  • ترغیب، تشویق و جلب مشارکت نیروی انسانی متخصص در کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
  •  حمایت و تشویق بخش خصوصی جهت فعالیت در زمینه های مختلف زیست فناوری
  •  فرهنگ سازی و زمینه سازی جهت بهره مندی از فناوری های زیستی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی مردم
  •  تلاش در جهت هدفمند سازی آموزش (رسمی و غیر رسمی) و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی کارآمد در رشته های مرتبط با زیست فنآوری
  •  ایجاد هم افزایی از طریق برقراری ارتباط بین متخصصین، مجامع و دستگاههای مرتبط در داخل و خارج کشور

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب