انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
بازدیدهای علمی انجمن در همایش بین المللی بیوتکنولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گزارش بازدیدهای انجمن بیوتکنولوژی با هیات دانشمندان خارجی همزمان با جشنواره و همایش بین المللی

1-  بازدید علمی از پژوهشگاه رویان به همراه هیات خارجی مدعو انجمن 4 خرداد 1394 

 2- بازدید از دانشگاه گیلان به همراه ون مونتاگو  خرداد 5  1394

3- بازدید از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری خرداد 3 خرداد 94 

4- بازدید از پژوهشگده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران 3 خرداد 1394

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.193.fa
برگشت به اصل مطلب