انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
کسب رتبه برتر انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/21 | 

AWT IMAGE

 ‍                                               کسب رتبه برتر انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی  ایران                                                                           

  نتایج ارزیابی عملکرد و فعالیت‌های انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 توسط کمیسیون انجمن‌های علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد و انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران رتبه برتر A  را کسب نموده است.

برخود لازم می دانیم از فعالیت های ارزشمند شما پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و فعالان که در دستیابی به اهداف ارزشمند، انجمن را یاری رساندید تشکر و قدردانی نماییم و امیدوار هستیم همچنان از نظرات و پیشنهادات ارزنده اعضای محترم جهت افزایش فعالیت های علمی جدید و تعامل و همفکری در راستای ارتقا انجمن، بهره مند شویم.    

https://t.me/biotechsociety   

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.247.fa
برگشت به اصل مطلب