انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) مورخ 23 اردیبهشت 97 انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم ) انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
 
بدینوسیله از اعضای انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل می­آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) که در روزیکشنبه مورخ 1397/02/23 ساعت 17 الی 18 به نشانی تهران،سالن اجلاس سران حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
  1. گزارش عملکرد انجمن
  2. گزارش بازرس
  3.  گزارش مالی و تصویب تراز مالی سال قبل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.313.fa
برگشت به اصل مطلب