انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
برگزاری کارگاه از تاریخ 2 الی 4 تیرماه 97 " مهندسی ژنتیک و بیان پروتئین در سیستم بیانی پروکاریوتی "

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/12 | ⁧به نام خدا
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 2 الی 4 تیرماه 97 کارگاه 3 روزه تئوری و عملی " مهندسی ژنتیک و بیان پروتئین در سیستم بیانی پروکاریوتی " را برگزار نماید.

سرفصلهای کارگاه:
- طراحی پرایمر جهت کلونینگ و بیان ژن هدف
- آماده سازی قطعه ژنی مورد نظر و پلاسمید جهت انجام واکنش اتصال 
- تهیه سلول مستعد باکتری
- ترانسفرماسیون پلاسمید نوترکیب به درون باکتری
- غربالگری کلونهای نوترکیب
- کشت باکتریها و استخراج پلاسمید
- هضم آنزیمی با آنزیمهای اندونوکلئاز
- Colony-PCR
- بیان پروتئین در میزبان بیانی پروکاریوتی
- آنالیز بیان پروتئین نوترکیب بر روی ژل SDS-PAGE
- برگزار کننده:
شبکه پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
- با همکاری : 
انستیتو پاستور ایران - بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین
 
- زمان: 2 الی 4 تیر 97

راه های ارتباطی با شبکه پزشکی مولکولی کشور
   
تلفن:
66954324
64112449
64112445
آدرس سایت : www.irmolmednet.ir
رایانامه : molmednet@gmail.com
(لینک خبری سایت ( کلیک کنید
http://www.irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=262

توجه: دارای تخفیف ویژه برای دانشجویان و اعضای شبکه
شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.317.fa
برگشت به اصل مطلب