انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کارآفرینی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۷ | 


عنوان فارسی کنفرانس: نقش مطالعات میان‌رشته‌ای در توسعه‌ علمی و کارآفرینی کشور 
تاریخ شروع کنفرانس: 28-29 آبان 1397 
مهلت ارسال مقالات: 30 مرداد الی 15 مهر 1397

 
اهداف:
  • بررسی ضرورت، اهمیت، کاربرد و الزامات میان‌رشتگی در توسعه علمی کشور
  • تبیین کارکرد و نقش دانشگاه‌ها در توسعه میان رشتگی در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور
  • بررسی نقش میان‌رشتگی در توسعه کارآفرینی و اشتغال‌زایی
  • تبیین نقش میان‌رشتگی در ارتقا جایگاه بین‌المللی دانشگاه
  • تبیین نقش میان‌رشتگی در تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه
  • شناسایی چالش‌ها، موانع و راهکارهای توسعه میان‌رشتگی در کشور و ارائه راهبردهای لازم
محورها:
  • مبانی، مفاهیم، تجربه‌ها، الگوها و روندهای جدید توسعه میان‌رشتگی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته
  • ملزومات، موانع ساختاری، نهادی و فرهنگی
  • ظرفیت دانشگاه‌ها در توسعه میان رشتگی
  • میان‌رشتگی و توسعه علمی و کارآفرینی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.327.fa
برگشت به اصل مطلب