انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
بازدیداز پارک فناوری پردیس در روز چهارشنبه 5 دی ماه 1397

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/26 | 


بازدیداز پارک فناوری پردیس در روز چهارشنبه 5 دی ماه 1397
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.341.fa
برگشت به اصل مطلب