انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
سمینار بیم ها و امیدهای حوزه تشخیص و صنعت کیت سازی روز یکشنبه مورخ 7 بهمن 1397

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/24 | 


حضور برای عموم آزاد است 

تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر:09373255997 سرکار خانم پریخانی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.347.fa
برگشت به اصل مطلب