انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
دعوت به ارسال مقاله جهت انتشارسریع در مجله انگلیسی مشترک انجمن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
فرهیخته گرامی
 بدینوسیله از شما فرهیخته گرامی دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را جهت انتشار  سریع در مجله علمی پژوهشی  Advanced Research in Microbial Metabolites and Technology (ARMMT) که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و با همکاری انجمن منتشر می شود، در اسرع وقت به سامانه مجله ارسال فرمایید. بر اساس هماهنگی بعمل آمده با مسئولین مجله، مقالات ارسال شده اعضای انجمن با اولویت، و پس از داوری و به ترتیب  دریافت و نهایی شدن فرآیندهای مربوطه،  در کمتر از سه ماه  در شماره های سال 2019  و 2020  این مجله منتشر خواهند شد.  پیشنهاد می گردد جهت تسریع در روند داوری و انتشار مقاله، فرمت مقاله خود را بر اساس راهنمای مجله تهیه و ارسال نمایید.  در ضمن در نامه به مجله تصریح نمایید بر اساس دعوتنامه انجمن مقاله ارسال می شود. اطلاعات بیشتر در سامانه مجله در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اطلاعات تکمیلی ئر سامانه مجلهhttp://armmt.irost.ir) برای مخاطبان گرامی موجود است.
حوزه های پذیرش مقالات به شرح زیر است
 
Aims & Scope:
Genomics, proteomics and metabolomics of microorganisms
Protein and biomolecular engineering of microorganisms
Production of microbial biomass and metabolites
Metabolites of native and novel microorganisms
Microbial metabolites with medical applications
Microbial interactions with other organisms
Microbial fermentation and bioprocessing
Microbial enzymes and their applications
Microbiome and microbial metabolites
Biodegradation and biotransformation
Extremophiles and their applications
Bioinformatics of microorganisms
Biofuels and bioenergy
Nanobiotechnology
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.416.fa
برگشت به اصل مطلب