انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار انجمن
راه اندازی سامانه ساجد برای ثبت نیازهای صنعتی و پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/1 | 


برای اطلاع کامل از این مطلب فایل زیر دانلود و کامل مطالعه کنید :

دانلود فایل اطلاعیه
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.61.460.fa
برگشت به اصل مطلب