انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
تمدید ارسال مقالات - اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تمدید ارسال مقالات - اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

به دلیل درخواست های مکرر همکاران گرامی، با مصوبه جلسه شب گذشته کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات به اولین همایش بین المللی و نهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران تا 15 اسفند 1393 تمدید شد. این تاریخ به هیج وجه مجدداً تمدید نمی شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.108.fa
برگشت به اصل مطلب