انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
امکان ارسال مقاله از روز پنجشنبه 20 فروردین تا روز شنبه 22 فروردین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
به اطلاع میرساند سایت اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی از روز پنجشنبه تا شنبه 20 الی 22 فروردین ماه جهت دریافت مقالات پژوهشگران باز می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.119.fa
برگشت به اصل مطلب