انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دهمین کنگره سراسری کنگره بین المللی سرطان پستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 
دهمین کنگره سراسری کنگره بین المللی سرطان پستان در تاریخ 1 لغایت 3 آبان ماه 1398 توسط پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در مرکز همایش های بین المللی رازی، دانشگاه پزشکی ایران برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.385.fa
برگشت به اصل مطلب