انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/3 | 
به منظور گردهمایی متخصصین، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی و بررسی مشکلات روز ایران و ارائه بهترین راهکار حل مشکلات از طریق کاربرد فناوری هسته ای، برنامه ریزی برگزاری پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی در روزهای 29 و 30 آبان ماه در دانشگاه یزد برگزار گردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.389.fa
برگشت به اصل مطلب