انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
چهارمین کنفرانس ملی زیست‌شناسی سامانه‌های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
چهارمین کنفرانس ملی زیست‌شناسی سامانه‌های ایران

زمان:  6 و 7 اسفندماه

مکان: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


تلفکس: 44787338-021
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.419.fa
برگشت به اصل مطلب