انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با توجه به اهمیت مباحث کشاورزی و توسعه، نقش تاثیر گذار اهداف آن در جامعه و همچنین در جهت گردهمایی و تبادل اطلاعات اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان به حوزه کشاورزی در این زمینه کمیته برگزاری با همکاری و حمایت گسترده دانشگاه ها، نهاد های علمی و تحقیقاتی مطرح و معتبر کشور اقدام به برگزاری اولین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه کرده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.62.86.fa
برگشت به اصل مطلب