انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


دکتر سیروس زینلی (رئیس انجمن)
دکترمحمدعلی ملبوبی (نایب رئیس انجمن)
دکتر سیدالیاس مرتضوی (خزانه دار)
دکتر اسکندر امیدی نیا (عضو اصلی)
دکتر بابک ناخدا (عضو اصلی)
دکتر جعفر ذولعلی (عضو اصلی)
 دکتر قاسم محمدی نژاد (عضو اصلی)
دکتر محمود تولایی (بازرس انجمن)
دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما (بازرس انجمن)


اعضای علی البدل

  • دکتر مهدی زهرآوی
  • محمدافشاری شاندیز

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.70.16.fa
برگشت به اصل مطلب