انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات مدیره

دکتر سیروس زینلی (رئیس انجمن)دکترمحمدعلی ملبوبی (نایب رئیس انجمن)


دکتر کسری اصفهانی (خزانه دار)
دکتر اسکندر امیدی نیا (عضو اصلی)


دکتر بابک ناخدا (عضو اصلی)


دکتر صادق شجاعی باغینی (عضو اصلی)


دکتر محمود تولایی (بازرس انجمن)


دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما (بازرس انجمن)اعضای علی البدل

  • دکتر هادی یاری
مسئول دبیرخانه انجمن

سرکار خانم محدثه رهبران


 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.70.16.fa
برگشت به اصل مطلب