شاخه دانشجویی- اخبار
هیات مدیره جدید انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/20 | 
هیات مدیره جدید انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد
انتخابات هیات مدیره انجمن ۸ دی ماه برگزار شد و اعضای هیأت مدیره جدید برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند. هیات مدیره جدید،  اولین جلسه خود را برگزار کرده و آقایان دکتر زینلی به عنوان رییس و دکتر ملبوبی را به عنوان نایب رییس انجمن انتخاب کردند. همچنین دکتر اصفهانی نیز به عنوان خزانه دار این انجمن انتخاب شد. سایر اعضای منتخب هیات مدیره جدید انجمن، آقایان دکتر ناخدا، دکتر  امیدی نیا، مهندس شجاعی و دکتر  ذوالعلی و بازرس خانم دکتر خوش خلق سیما انتخاب شدند. همچنین اعضای علی البدل آقایان یاری و دکتر معلی و بازرس علی البدل آقای دکتر تولایی انتخاب شدند.
نشانی مطلب در وبگاه شاخه دانشجویی:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=2.132.372.fa
برگشت به اصل مطلب