[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی انجمن::
فعالیت های انجمن::
اخبار رویدادها::
عضویت در انجمن::
اعضای هیئت مدیره::
مراکز مرتبط::
گالری تصاویر::
تماس با ما::
شرکت های عضو انجمن::
تسهیلات پایگاه::
کارگاه های آموزشی::
انتشارات انجمن::
معرفی کتاب::
غرفه کتاب انجمن::
تکمیل دانشنامه زیست فناوران::
مصوبات انجمن::
::
فرصت های شغلی


فراخوان جذب نیرو در شرکت مرکز ژنتیک و بیولوژی

فراخوان جذب نیرو در یک شرکت داروسازی
دریافت فایل اطلاعیه

..
انتشارات

انتشار خبرنامه انجمن شماره 48 پاییز 95AWT IMAGE

 انتشار خبرنامه انجمن شماره46 بهار 95AWT IMAGE

انتشار خبرنامه انجمن شماره تابستان 95

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

  انتشار خبرنامه انجمن شماره تابستان 93
 
AWT IMAGE

انتشار خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره بهار 93
AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره زمستان 92
 AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره پاییز 92
AWT IMAGE
انتشار خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره تابستان 92
AWT IMAGE
انتشارخبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره بها
ر92

AWT IMAGE
سفرنامه پروفسور کازو واتانابه به ایران
AWT IMAGE

انتشار خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی
شماره زمستان
91
 AWT IMAGE
گزارش نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
AWT IMAGE
انتشارخبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره پاییز 91
AWT IMAGE
دریافت فایل خبرنامه

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
همایش ها

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال 1396
AWT IMAGE

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال 1396

AWT IMAGE

..
دیدار با ریاست جمهوری
متن کامل سخنرانی دکتر محمود تولایی
در دیدار انجمن‌های علمی کشور با ریاست محترم جمهوری
AWT IMAGE
..
کمیسیون انجمن های علمی
کمیسیون انجمن‌های علمی کشور
..
مصاحبه
مصاحبه با دکتر بابک ناخدا
AWT IMAGE
گزارش سفر بازدید از فیلیپین

..
enemad

AWT IMAGE

..
:: برترین‌های پایگاه ::
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مراحل عضویت حقیقی ( 20796 بازدید)
شرایط عضویت در انجمن ( 17951 بازدید)
اصول Realtime PCR برای روش HRM ( 11182 بازدید)
اعضای هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی ( 10608 بازدید)
تماس با ما ( 10286 بازدید)
همایش‌ها ( 9463 بازدید)
انجمن ژنتیک پزشکی ایران ( 9435 بازدید)
انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ( 9358 بازدید)
" کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2) " ( 9254 بازدید)
راهنمای عملی داده پردازی زیستی و پروژه های ژنوم ( 9051 بازدید)
1 ( 9011 بازدید)
آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها ( 8993 بازدید)
کارگاه آموزشی کشت سلول ( 8992 بازدید)
برنامه کشوری تربیت زیست پژوهشگر شبکه های تحقیقاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت ( 8944 بازدید)
2 ( 8717 بازدید)
آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها ( 8577 بازدید)
شرکت ژن پویا گستر ( 8283 بازدید)
دوازدهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی ( 8205 بازدید)
" کارگاه تئوری و عملی مهندسی ژنتیک، کلونینگ ملکولی و انتقال ژن به باکتری" ( 8030 بازدید)
انجمن بیوانفورماتیک ایران ( 7918 بازدید)
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ( 7862 بازدید)
انجمن ایمنی زیستی ایران ( 7800 بازدید)
انحمن ژنتیک ایران ( 7800 بازدید)
نخستین کنفرانس کشور در حوزه فناوری های همگرا ( 7769 بازدید)
مراحل عضویت حقوقی ( 7559 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خدمات ( 327 ارسال)
انجمن بیوانفورماتیک ایران ( 322 ارسال)
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ( 311 ارسال)
تماس با ما ( 310 ارسال)
کارگاه آموزشی کشت سلول ( 310 ارسال)
اعضای هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی ( 309 ارسال)
برگزاری نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در ایران و ژاپن ( 304 ارسال)
شرایط عضویت در انجمن ( 303 ارسال)
همایش‌ها ( 301 ارسال)
خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران شماره پاییز 91 ( 298 ارسال)
سخنرانی خانم عمرانی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ( 296 ارسال)
طرح ممیزی سال 90 ( 293 ارسال)
آشنایی با ناقل‌های ژنی با تاکید بر پلاسمیدها ( 293 ارسال)
" کارگاه تئوری و عملی مهندسی ژنتیک، کلونینگ ملکولی و انتقال ژن به باکتری" ( 292 ارسال)
کارگاه آموزشی سنتز پروتئین ( 292 ارسال)
انتخابات هیئت مدیره جدید شعبه آذربایجان غربی انجمن بیوتکنولوژی در مجمع عمومی سالیانه (فوق العاده) ( 291 ارسال)
انجمن ژنتیک پزشکی ایران ( 291 ارسال)
نخستین کنفرانس کشور در حوزه فناوری های همگرا ( 291 ارسال)
انحمن ژنتیک ایران ( 290 ارسال)
تاریخچه و ساختار ( 289 ارسال)
" کارگاه تئوری و عملی مهندسی ژنتیک، کلونینگ ملکولی و انتقال ژن به باکتری" ( 289 ارسال)
مراحل عضویت حقوقی ( 288 ارسال)
اهداف و برنامه ها ( 286 ارسال)
سایر فعالیت‌ها ( 286 ارسال)
عدم آمادگی قبلی ایران در اجلاس‌های گذشته/ مصاحبه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی کشور با رئیس انجمن بیوتکنولوژی ( 286 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
طرح ممیزی سال 90 ( 1713 چاپ)
استقبال با شکوه از نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ( 1390 چاپ)
انتخابات هیئت مدیره جدید شعبه آذربایجان غربی انجمن بیوتکنولوژی در مجمع عمومی سالیانه (فوق العاده) ( 1302 چاپ)
نخستین کنفرانس کشور در حوزه فناوری های همگرا ( 1179 چاپ)
همایش‌ها ( 1175 چاپ)
تماس با ما ( 1162 چاپ)
شرایط عضویت در انجمن ( 1155 چاپ)
کارگاه آموزشی کشت سلول ( 1134 چاپ)
" کارگاه تئوری و عملی مهندسی ژنتیک، کلونینگ ملکولی و انتقال ژن به باکتری" ( 1134 چاپ)
انجمن بیوانفورماتیک ایران ( 1132 چاپ)
اعضای هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی ( 1131 چاپ)
تاریخچه و ساختار ( 1130 چاپ)
انحمن ژنتیک ایران ( 1119 چاپ)
کارگاه آموزشی RNA و آنالیز داده های حاصل از آن ( 1119 چاپ)
انتشارات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ( 1116 چاپ)
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ( 1109 چاپ)
سخنرانی خانم عمرانی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ( 1109 چاپ)
راهنمای عملی داده پردازی زیستی و پروژه های ژنوم ( 1095 چاپ)
اولین همایش بیومولکولی گردو ( 1094 چاپ)
خدمات ( 1091 چاپ)
برگزاری نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی در ایران و ژاپن ( 1090 چاپ)
خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران شماره پاییز 91 ( 1077 چاپ)
کارگاه آموزشی سنتز پروتئین ( 1062 چاپ)
عدم آمادگی قبلی ایران در اجلاس‌های گذشته/ مصاحبه مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی کشور با رئیس انجمن بیوتکنولوژی ( 1053 چاپ)
شعب انجمن ( 1049 چاپ)
    ... آمار بیشتر

انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران Iranian Biotechnology Society
Persian site map - English site map - Created in 0.067 seconds with 1139 queries by yektaweb 3461