نوشیدن شیر هایی که شما را معتاد می کند

نوشیدن شیر هایی که شما را معتاد می کند

نوشیدن شیر هایی که شما را معتاد می کند

گاوهای تغذیه شده با شاهدانه شیر نامطلوب با THC تولید می‌کنند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;