رونق دوباره بازار فروش مکمل‌های بدنسازی بعداز فروکش کرونا

رونق دوباره بازار فروش مکمل‌های بدنسازی بعداز فروکش کرونا

رونق دوباره بازار فروش مکمل‌های بدنسازی بعداز فروکش کرونا

کرونا که آمد بساط باشگاه‌های بدنسازی هم جمع شد. بدنسازها که اولش خودشان را از تک و تا نینداخته بودند و ورزش را با وسایل موجود در خانه ادامه می‌دادند، بعد از مدتی خسته شدند و به قول خودشان بدن را رها کردند تا زمان مناسب.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;