انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- انتشارات انجمن
خبرنامه انجمن بیتکنولوژی - شماره 43

حذف تصاویر و رنگ‌ها

احتراما خبرنامه انجمن بیوتکنولوژی شماره 43 تقدیم حضور میگردد.

جهت دریافت فایل خبرنامه اینجا کلیک فرمایید

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.103.167.fa
برگشت به اصل مطلب