انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- کنگره ها
برگزاری سومین همایش پروبیوتیک و غذاهای سودمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 پیوست پوستر سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند تقدیم حضور می گردد.
سایت همایش www.probioticconference.ir


AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.111.133.fa
برگشت به اصل مطلب