انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
"برنامه نویسی در نرم افزار آماریR با کاربرد در آنالیز داده های گسترده ژنومی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 
"برنامه نویسی در نرم افزار آماری
R با کاربرد در آنالیز داده های گسترده ژنومی"
محل اجرا: پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاع ع.پ شهید بهشتی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فقط با شماره تلفن ارائه شده روی پوستر تماس گرفته شود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.429.fa
برگشت به اصل مطلب