انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
کاربرد نسل جدید تعیین توالی ژنوم در تشخیص بیماریهای ارثی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | کاربرد نسل جدید تعیین توالی ژنوم در تشخیص بیماریهای ارثی "
زمان: 13 ، 14 و 15 اسفند 98
محل اجرا: پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاع ع.پ
شهید بهشتی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فقط با شماره تلفن ارائه شده روی پوستر تماس گرفته شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.430.fa
برگشت به اصل مطلب