انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- ثبت نام کارگاه ها
آشنایی با اصول شجره نگاری، ثبت و آنالیز داده ها در نرم افزار PROGENY

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 


آشنایی با اصول شجره نگاری، ثبت و آنالیز داده ها در نرم افزار
PROGENY
محل اجرا: پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاع ع.پ شهید بهشتی.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام فقط با شماره تلفن ارائه شده روی پوستر تماس گرفته شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.125.432.fa
برگشت به اصل مطلب