انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- دریافت گواهینامه همایش ها
دریافت گواهینامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/27 | 
سامانه برخط دریافت گواهینامه رویداد ها و کنگره ها
(همایش - سمینار - وبینار - کنگره - تقدیرنامه - کادر اجرائی)


شماره گواهینامه خود موجود در فایل PDF را در کادر زیر وارد کنید :
 دانلود فایل PDF جهت دریافت شماره گواهینامه :

لیست اسامی مقاله دهندگان برای دریافت گواهینامه پذیرش مقاله : Download PDF

لیست اسامی کادر اجرائی برای دریافت گواهینامه;کادر اجرائی :  Download PDF

لیست اسامی سخنرانان کلیدی برای دریافت گواهینامه;سخنرانی :  Download PDF

لیست اسامی سخنرانان دعوت شده برای دریافت گواهینامه سخنرانی : Download PDF

لیست اسامی کمیته علمی برای دریافت گواهینامه کمیته علمی : Download PDF

لیست اسامی شرکت کنندگان داخلی برای دریافت گواهینامه حضور در کنگره : Download PDF
 
لیست اسامی داوران برای دریافت گواهینامه داوری مقالات :  Download PDF

لیست اسامی مقاله دهندگان برای دریافت گواهینامه مقاله پوستری برتر :  Download PDF

لیست اسامی مقاله دهندگان برای دریافت گواهینامه مقاله سخنرانی برتر : Download PDF
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.180.457.fa
برگشت به اصل مطلب