انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران- مقالات و کتابچه
کتابچه دوازدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی بیوتکنولوژی - سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/10 | 
برای دانلود کتابچه بر روی دکمه دانلود کلینی کنید


دانلود کتابچه نسخه فارسی کنگره :
دانلود کتابچه - فارسی

دانلود کتابچه نسخه انگلیسی کنگره :
دانلود کتابچه - انگلیسی

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران:
http://biotechsociety.ir/find.php?item=1.181.461.fa
برگشت به اصل مطلب